Çobançantası

ÇOBANÇANTASI (Lat: Capsella bursa-pastoris, İng: Shepherd’s purse, Alm: Hirtentaschelkraut, Fra: Bourse a pasteur)

YÖRESEL ADI: Çıngıldaklı ot.

YAYILIŞI: Avrupa ve Türkiye’de yaygın bir bitkidir.

KULLANILAN KISIM: Bitkinin toprak üstü kısımları.

ETKEN BİLEŞİKLERİ: Aminler, Flavonoidler, Tio-glikozitler, Uçucu yağ, Karotenoidler, Fumarik asit, Vitamin C ve Potasyum tuzları taşır.

ETKİ VE KULLANIM: Tansiyon düşürücü, kanamayı dindirici, iltihabın neden olduğu şişlik ve kızarıklığı giderici, damarları güçlendirici etkilere sahip olan çobançantası ayrıca iyi bir idrar yolları antiseptiğidir. Akut sistit, ülser, varis ve hemoroitte kullanılabilir. Bitki, taşıdığı kükürt glikozitleri nedeniyle deride kızartıcı etki gösterir.

UYARI: Uzun ve aşırı kullanımı, yüksek veya düşük tansiyon tedavisinde, tiroit bozukluğunda, kalp ritim bozukluklarında sakinleştirici etkiyi istenmeyecek şekilde arttırır. Anne adaylarının kullanması tavsiye edilmez.