Kediotu

KEDİOTU (Lat: Valeriana officinalis, İng: Valerian, Alm: Baldrian, Fra: Valériane)

 

YAYILIŞI: Avrupa, A.B.D. ve Japonya’da kültürü yapılır. Türkiye’de doğal olarak yaygın bir şekilde yetişir.

KULLANILAN KISIM: Kökleri.

ETKEN BİLEŞİKLERİ: Uçucu yağ (Valerianik asit, Valerenon, Valerenal vs.), İridoitler (Valepotriatlar).

ETKİ VE KULLANIM: Kediotu taşımakta olduğu valepotriatlardan dolayı sakinleştirici etkiye sahiptir. Uçucu yağ ve iridoitlerden dolayı da psikolojik bir rahatlama sağlar. Orta şiddette bir uyku vericidir. Ancak uyku bozukluklarını düzeltici etkisinin görülebilmesi için birkaç haftalık kullanım süresinin geçmesi gerekmektedir. Bu süre boyunca hiçbir alışkanlık yapmadan, yan etki oluşturmadan rahatlıkla kullanılabilir. Bileşenlerinden valerianik asit, adale gevşetici, tansiyon düşürücü ve gaz giderici etkilere sahiptir.

Tüm bu etkilerden dolayı kedi otu, uykusuzluk ve huzursuzluk halleri yanında; sinirsel tansiyon, migren, kramp, bağırsak kolikleri, romatizmal ağrılar ve adet gecikmelerinde de kullanılabilir.