Mürver

MÜRVER ( Lat: Sambucus Ligra, İng: Holunder, Alm: Holunder, Fra: Sureau)

 

YÖRESEL ADI: Melesir, Patlak, Patlangaç, Yalangoz.

YAYILIŞI: Bütün Avrupa, Batı ve Orta Asya, Kuzey Afrika’da yetişen bitki oldukça yaygındır.

KULLANILAN KISIM: Çiçekler.

ETKEN BİLEŞİKLERİ: Uçucu yağ, Flavon, Bitki asitleri, Eser miktarda Sambunigrin glikoziti, Triterpenik maddeler, Steroid bileşikler ile Müsilaj, Tanen ve Potasyum tuzları içermektedir.

ETKİ VE KULLANIM: Soğuk algınlığı, grip ve nezlede kullanılır. Öksürük kesici etkiye sahiptir. Soğuk algınlıklarında terletici ve bronş salgısını arttırıcıdır. Hafifi bir sakinleştiricidir. Ayrıca koku vericidir.

UYARI: Önerilen doz aşılmamalıdır.